fbpx

Kategori Miss Norway 2023

Frivillig for VOX

Hei alle sammen!

Idag tok jeg turen til VOX, en ungdomssamling som blir avholdt i Kristiansand Kirke annenhver lørdag. Her kan ungdom mellom 13-19 år komme, og er ment for å være ett sted hvor ungdom kan komme for å bli bedre kjent, gi dem ett aktivitetstilbud og delta på en ungdomsrettet andakt. Det hele starter med andakt og konsert, før oppmøtet tar turen til kantinen i kirken hvor det blir servert milkshake og avholdes diverse aktiviteter. VOX blir hovedsakelig organisert av ungdommene selv, og det er dem selv som bestemmer programmet og aktivitetene de selv ønsker å gjøre. Så dette er virkelig ett aktivitetstilbud av ungdom, for ungdom! Men ett slik arrangement kan bli litt rotete, derfor søker de voksne frivillige som vil hjelpe med vask og rydding etter arrangementet.

 

Idag var siste VOX samling før sommerferien, og i den anledning trengte de litt ekstra frivillig til å hjelpe til med ned rydding og vask etter arrangementet. Jeg er ikke vanskelig å be, og stilte gladelig opp for å hjelpe. Vi var rundt 4 frivillige som stille opp, og satte i gang med nedvask når arrangementet nærmet seg slutten. Vi ryddet søppel fra hele kirken, moppet gulvene, vasket over border, tømte søppel kasser og ryddet bort ting som var blitt feil plassert. Det hele tok rundt en halvtime, så med så mange hjelpere fikk vi sammen ryddet og vasken i litt av en fart. Dagens arbeid var koselig, og jeg fikk slått av en prat med flere av de andre frivillige og ungdommene som organiserte VOX. 

Om du eller noen du kjenner kunne vært interessert i å jobbe med meg, eller vil vite mere om meg, ikke nøl med å sende meg en melding! Du kan sende meg en mail på Misslillysoee@gmail.com, eller på mine SOSIALE MEDIER:) 

 Instagram og Tiktok: @Lillysoee

Facebook side med alle oppdateringer fra deltagelsen min: Facebook side

Emneord:
58 Hits

De 17 bærekraftighetsmålene

Noe av det viktigste innen bærekraftig utvikling er FNs 17 bærekraftighetsmål, derfor tenkte jeg idag å fortelle dere om disse. Disse målene fungerer som en guide for hvordan utvikle oss til å ble mere bærekraftig, og setter ord og krav på ting som må bli gjort.

I september 2015 samlet flere av verdens ledere seg sammen i FN for å vedta 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, en global handlingsplan for mennesker, planet og velstand. I hjertet av denne agendaen er de 17 bærekraftige utviklingsmålene, disse har som mål å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre at alle mennesker nyter fred og velstand innen 2030.

Disse målene dekker utrolig mange forskjellige handlings områder, alt fra å fremme likestilling og utrydde fattigdom til overgangen til ren energi. Målene anerkjenner at alt henger sammen, og at for å stoppe klima krisen må vi fokusere på mere enn bare miljøet. For å kunne forbedre miljøet må vi også gjøre til rette og hjelpe menneskene som tar seg nytte av den. Det er mye å gjøre, og nettopp derfor er alle de 17 målene like viktige for utviklingen. Foto: Roger Myrland

De 17 målene er: (i riktig rekkefølge)

Utrydde fattigdom - Utrydde sult - God helse og livskvalitet - God utdanning - Likestilling mellom kjønnene - Rent vann og gode sanitærforhold - Ren energi for alle - Anstendig arbeid og økonomisk vekst - Industri, innovasjon og infrastruktur - Mindre ulikhet - Bærekraftige byer og lokalsamfunn - Ansvarlig forbruk og produksjon - Stoppe klimaendringene - Livet i havet - Livet på land - Fred, rettferdighet og sterke institusjoner - Samarbeid for å målene

Hvert av disse målene har spesifikke del-mål som hjelper med å definere hva målet går ut på. På tross av at alle målene omgår veldig forskjellige ting, så henger de alle sammen. Å oppnå ett mål kan gjøre det lettere for å oppnå andre. For eksempel krever reduksjon av fattigdom bedre tilgang til utdanning, helsetjenester og aktivitetsmuligheter, mens å takle klimaendringer krever et skifte mot renere energikilder og mer bærekraftige produksjonsmetoder. Det er nettopp derfor målene er samlet sammen på måten de er gjort på, og hvorfor de alle er like viktige for bærekraftig utvikling.

Målene er ikke bare regjeringer og store bedrifters ansvar; de krever også kollektiv innsats fra samfunner, privat sektorer og enkeltpersoner for å gjøre dem til en realitet. Ved å jobbe sammen mot bærekraftsmålene kan vi skape en bedre fremtid for oss selv, de senere generasjonene og for planeten som helhet.

Videre tenker jeg å starte en blogginnleggsserie hvor jeg vil snakke nærmere om hver av de 17 målene, utforske hva de betyr, hvorfor de er viktige, og hvordan vi alle kan spille en rolle i å oppnå dem. Bli med ​​på denne reisen mot en mer bærekraftig og rettferdig verden.

Link: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 

Bærekraftighetsmålene, blogg serie:

Bærekraftighetsmål nr 1 - Utrydde fattigdom

Bærekraftighetsmål nr 2 - Utrydde sult

Bærekraftighetsmål nr 3 - God helse og livskvalitet

Bærekraftighetsmål nr 4 - God Utdanning

Bærekraftighetsmål nr 5 - Likestilling mellom kjønnene

 

Om du eller noen du kjenner kunne vært interessert i å jobbe med meg, eller vil vite mere om meg, ikke nøl med å sende meg en melding! Du kan sende meg en mail på Misslillysoee@gmail.com, eller på mine SOSIALE MEDIER:) 

 Instagram og Tiktok: @Lillysoee

Facebook side med alle oppdateringer fra deltagelsen min: Facebook side

Emneord:
358 Hits

Bærekraftighetsmål 5 - Likestilling mellom kjønnene

Hei, og velkommen til del 5 i min bloggserie om de 17 bærekraftighetsmålene.

Likestilling har vært ett sentralt og viktig tema de siste generasjonene, og kampen for likestilling har komt lengre enn hva som var tenkt mulig bare noen tiår tilbake. Derimot er kampen for likestilling langt ifra over, og vi har enda ett godt stykke igjen. Spesielt på ett globalt nivå har vi langt igjen å gå, og i flere land finnes det enda kvinner med enorme mangler på menneskerettigheter. 

Likestilling handler om å skape en verden hvor vi alle kan være likestilte, og ingen blir diskriminert basert på sitt kjønn. Det handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser, og at alle skal få en mulighet til å leve ett fritt liv uten diskriminering. Politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og å nå dette målet er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030. 

Foto: Roger Myrland

Hvordan ligger verden an?

På verdens basis har kvinner mindre makt over eget liv og i samfunnet, enn menn. Blant annet blir 1 av 5 jenter gift før de er fylt 18 år, kvinner bruker i gjennomsnitt 2,8 timer mer på husarbeid hver dag enn menn, og bare rundt 28 prosent av ledere i arbeidslivet er kvinner. Kvinner står også for 2 av 3 andeler mennesker som ikke kan skrive, grunnet redusert utdannings muligheter. Dette er tall som kan virke uvirkelige for oss som bor her i nærmest likestilte Norge, men er tall som er realiteten for millioner av kvinner verden over. Kvinner over hele verden merker dagelig på effekten av mangel på likestilling og kvinners rettigheter, og det er for dem at vi snakker høyt om dette temaet.

Kampen mot likestilling er en sakte kamp, men en kamp på vei i riktig retning. Om vi fortsetter slik vi gjør nå vil det ta 300 år før vi har stoppet barneekteskap, 286 år for å fjerne diskriminerende lover og sikre godt rettsvern for alle, og 140 år for å likestille kvinnelige og mannlige ledere i maktposisjoner i arbeidsplassen. Det beveger seg i riktig retning, men beveger seg dessverre litt for sakte.

I kartet under ser du ett kart over hvordan hvert land ligger an på Gender Gap Indexen, som viser til hvor store forskjellen er mellom kjønnene i de forskjellige landene.

Hvilke land i verden har mest og minst likestilling?Foto: https://www.solvberget.no/artikkel/Hvilke-land-i-verden-har-mest-og-minst-likestilling 

Slik ligger vi an i Norge

Norge har komt enormt langt i kampen for likestilling, og er på topplista over verdens mest likestilte land. Foreldrepermisjon og barnehager gjør at kvinner deltar mer i arbeidslivet, og det er nesten likestilling mellom kjønnene for husholds- og omsorgsarbeid. Dette er enormt bra, og en utvikling som er ønskelig å se i resten av verden også.

Derimot er vold mot kvinner ett likestillingsproblem vi har i Norge. Dette skjer gjerne i form av trakassering, vold i nære relasjoner, voldtekt og sosial kontroll. I etterkant av dette opplever også gjerne kvinner en mere negativ reaksjon fra samfunnet, enn hva en mann hadde fått i samme situasjon. Mange kvinner føler også at de ikke blir tatt seriøst nok når de rapporterer disse hendelsene. 

Kvinner får også på ett nasjonalt nivå fremdeles mindre betalt enn menn. Samfunnsforskning.no sin forskning viser at norske kvinners timelønn er i snitt 89 prosent av det menn får

Jeg har allerede skrevet ett innlegg som snakker mere om likestilling i Norge, som du kan lese HER.

Hva kan DU gjøre?

Du kan fremme likestilling i hverdagen, og snakke opp når du ser urettferdigheter. Krev at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha de samme rettighetene i alle situasjoner, enten det er på fotballtreningen, skolen, i hjemmet eller i lønnsforhandlinger. Ser du en mulig diskriminering; snakk opp! 

Utenom å støtte likestilling når du ser muligheten rundt deg, så kan det være vanskelig å få en større påvirkning på kampen for likestilling. Det du derimot kan gjøre er å støtte aksjoner og prosjekter rettet mot å fremme kvinners rettigheter, og la din stemme bli hørt når det gjelder. Det finnes stadig nye aksjoner som fokuserer på likestilling, internasjonalt og nasjonalt, som du lett kan engasjere deg i. Så om du ønsker å engasjere deg i kampen for likestilling, er det bare å holde øynene åpne, og engasjere deg i slike aksjoner når de dukker opp!

 

Linker: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene 

https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/nyheter/2023/likestilling-i-norge-2023.html  

Om du eller noen du kjenner kunne vært interessert i å jobbe med meg, eller vil vite mere om meg, ikke nøl med å sende meg en melding! Du kan sende meg en mail på Misslillysoee@gmail.com, eller på mine SOSIALE MEDIER:) 

 Instagram og Tiktok: @Lillysoee

Facebook side med alle oppdateringer fra deltagelsen min: Facebook side

Emneord:
83 Hits

Bærekraftighetsmål 4: God utdanning

Hei, og velkommen til del 4 i min bloggserie om de 17 bærekraftighetsmålene.

God utdanning står sentralt i å skape en bærekraftig fremtid. En god utdanning gir enkeltpersoner nødvendige kunnskaper og muligheter til å skape ett suksessfullt liv for seg selv. Ikke bare er kan en god utdanning være kritisk for hver enkelt persons liv, men ett samfunn med mange utdannede mennesker blir ett bærekraftig vellfungerende samfunn. En godt utdannet person er godt for samfunnet rundet enn, og minsker sjansene for at denne personer lever ett arbeidsløst eller fattig liv. Utdanning reduserer ulikheter, øker økonomisk vekst, fremmer likestilling, og gir mennesker verktøyene de trenger for å ta informerte beslutninger om miljøet og samfunnet.

Dette bærekraftighetsmålet mener ikke bare at folk skal ha tilgang til skole gang, men også at denne utdanningen skal være komplett og gi elevene en god utdanning de vil trenge for å blomstre i livet. Utdanningen skal forberede elevene for livet, og lære dem det grunnleggende de vil trenge for å starte sin egen karriere. Utdanning er nøkkelen til utvikling, utviklingen til individet og for kloden vår. Minstekravet er at alle skal få tilgang til utdanning, og målet er at alle barn skal få en utdanning av god kvalitet

I 2020 gikk 9 av 10 barn på skolen. Dette er en flott andel barn som får skolegang, men garanterer ikke at utdanningen de får er av god kvalitet. Det er enda 763 millioner mennesker over hele verden som ikke kan skive eller lese, hvor 2 av 3 av disse er kvinner. Dette er millioner av mennesker som ikke har fått god nok utdanning, og vil streve med å komme seg inn i arbeids livet.

Dette gjøres internasjonalt

FN har lansert flere kampanjer relatert til god utdanning på ett globalt nivå, blant disse er Education for All og Global Education First Initiative. Disse kampanjene er til for å øke bevisstheten om viktigheten av utdanning og mobilisere ressurser for å støtte utdanningssystemer over hele verden. FN samarbeider også  tett med regjeringer, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn, og private sektor for å styrke utdanningssystemene og fremme tilgangen til utdanning for alle. Spesielt for utsatte grupper som jenter, funksjonshemmede, og folk i konfliktområder. FN samler også inn data og overvåker fremgangen mot bærekraftsmål nummer 4 gjennom initiativer som UNESCOs Institute for Statistics (UIS) og Global Education Monitoring Report. Dette bidrar til å identifisere utfordringer og utvikle effektive strategier for å forbedre utdanningssystemene.

Slik ligger Norge an

Norge har ett relativt godt utdanningsprogram, vi diskriminerer ingen bort fra grunnleggende utdanning, og tilbyr alle lik rett til gratis skolegang. Lånekassen gjør også høyere utdanning lettere tilgjengelig for alle som ønsker en høyere utdanning. Derimot har vi skjønnsforskjeller på høyere og yrkesfaglig utdanning. Disse er mere grunnet folks interesser og hva de tenker er forventet av dem, og ikke skjønnsdiskriminering. Blant annet går nesten 46% av kvinner 19-24 år på høyere utdanning, mens kun 21.4% av hva menn 19-24 år gjør.

Det er også mangler i utdanningen når det kommer til delmål 4.7, som skal sikre for at utdanning gir elevene en kompetanse til å fremme den bærekraftige utviklingen. Noe som både er kritisk for å oppnå en bærekraftig klode i fremtiden, og for å oppnå mål nr 4.

Foto: Roger Myrland

Dette kan du gjøre

Det er ikke mye vi som privat personer kan gjøre for å oppnå hele målet her nasjonalt i Norge, utenom å motivere folk til å utdanne seg i områder hvor det motsatte kjøpet dominerer. Vi bør også støtte en bredere grunnleggende utdanning innen bærekraftighet og miljø, slik at dette blir en større del av utdannings programmet her i landet.

Derimot er det flere ting vi kan gjøre for å støtte skolegangen til barn internasjonalt. Mange barn har mistet skolegangen sin grunnet krig, fattigdom og pandemien, og disse kan vi hjelpe komme tilbake til skolen. Blant annet organiserer stadig flere skoler her i landet innsamlingsaksjoner for å hjelpe andre skoler i utlandet, som kun vil koste deg ett par hundrelapper å støtte. I disse situasjonene kan disse få hundrelappene hjelpe til ved å sende barn tilbake på skolen i lang tid fremover. Så kommer du over en slik innsamlingsaksjon, støtt aksjonen, og doner litt penger.

Det finnes mange forskjellige aksjoner og organisasjoner som jobber for å sende barn til skolen, og du kan lett finne en som passer deg, som du ønsker å støtte. Det er ikke nødvendigvis alltid penger som trengs for å støtte disse aksjonene, men kan også være ting som klær, medisinsk utstyr, eller skole utstyr. En forening her i Norge som gjør dette her i Norge er NUUG, en forening som samler inn brukte bærbare PCer, reprogrammerer dem og sender dem til barn i Ukraina slik at de kan komme seg tilbake til skolen etter krigen. For å støtte dems arbeid trenger du kun å donere en PC du ikke bruker lengre, og NUUG gjør resten av jobben. Om du vil lese mere om NUUG og deres arbeid kan du lese litt om dette HER, og om du vil støtte dem på en annen måte finner du ett par ideer i DETTE INNLEGGET.

 

Link: https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-utdanning 

Om du eller noen du kjenner kunne vært interessert i å jobbe med meg, eller vil vite mere om meg, ikke nøl med å sende meg en melding! Du kan sende meg en mail på Misslillysoee@gmail.com, eller på mine SOSIALE MEDIER:) 

 Instagram og Tiktok: @Lillysoee

Facebook side med alle oppdateringer fra deltagelsen min: Facebook side

Emneord:
225 Hits

Likestilling i Norge

Likestilling og feminisme har vært ett stort fokus i samfunnet i flere år nå, og vi har komt langt i kampen for likestilling siden den startet. I flere land over hele verden er dette enda en viktig kamp, og kvinner er langt ifra likestilte på ett globalt nivå. I Norge er kjønnene heldigvis relativt likestilte, og vi har flere ordninger på plass for å fremme likestilling. Dermed tenker mange (spesielt menn) at vi er ferdig med kvinnekampen i Norge, og at feminisme ikke lengre er relevant i landet vårt. Dette er ikke sant, og jeg ønsker å snakke om nettopp dette temaet i dette innlegget. Hvor langt har vi komt med kvinnekampen i Norge, og er kjønnene egentlig likestillte?

Norge gjør mye bra for at kvinner skal bli likestilte til menn. Blant annet får foreldre Foreldrepermisjon og har god tilgang på barnehager, noe som hjelper (spesielt kvinner) til å enda være aktive i arbeidslivet selv etter å ha fått barn. Foreldrepermisjonen i Norge gir både fedre og mødre lik mulighet for å få betalt permisjon, og til å være like engasjerte med barna og i arbeid. 

Så, hvordan er likestillingen i Norge nå?

En av våre største problemer er Vold mot kvinner. Dette skjer gjerne i form av trakassering, vold i nære relasjoner, voldtekt og sosial kontroll. I etterkant av dette opplever også gjerne kvinner en mere negativ reaksjon fra samfunnet, enn hva en mann hadde fått i samme situasjon. Mange kvinner føler også at de ikke blir tatt seriøst nok når de rapporterer disse hendelsene.

På tross av hva mange tror, så får kvinner fremdeles mindre betalt enn menn. Samfunnsforskning.no sin forskning viser at kvinners timelønn er i snitt 89 prosent av det menn får. Kvinner er også enda underrepresentert i lederstillinger, både i politikk og i privat sektor. Kun 14% prosent av alle administrerende direktører i større selskaper er kvinner. 

For å oppsummere: Norge har komt utrolig langt i kampen for likestilling, og vi har flere ordninger på plass slik som skal minske forskjellene mellom kjønnene. Derimot finnes det enda forskjeller, slik som inntekt og ledelse stillinger. Derimot er vårt største problem vold mot kvinner, spesielt i form av voldtekt og vold i nære relasjoner. Utenom disse tingene så ligger vi utrolig godt ann i kampen mot likestilling, og er blant de beste i verden. 

 

Linker: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene 

https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/nyheter/2023/likestilling-i-norge-2023.html  

Om du eller noen du kjenner kunne vært interessert i å jobbe med meg, eller vil vite mere om meg, ikke nøl med å sende meg en melding! Du kan sende meg en mail på Misslillysoee@gmail.com, eller på mine SOSIALE MEDIER:) 

 Instagram og Tiktok: @Lillysoee

Facebook side med alle oppdateringer fra deltagelsen min: Facebook side

Emneord:
169 Hits

Kakesalg for vanskeligstilte i Moldova

Hei alle sammen!

Idag har vært litt av en dag, og idag har jeg har vært involvert i 2 forskjellige frivillige arbeider! Den første er ett kakesalg i Kristiansand organisert av Love Europe, ett kakesalg hvor all inntekten går til mat, klær og husreparasjon for vanskligstilte mennesker i Moldova. Om noen uker skal en gruppe med ungdom og voksne reise fra Kristiansand til Moldova, for å gi resurser som trengs der nede, og gi en hjelpende hånd der det trengs. For å få til dette trenger de penger, og har derfor nå organisert 2 kakesalg for å samle inn penger til dette formålet.

Det er ungdommene som reiser som står for selve kakesalget, men de trengte folk utenom reisefølget til å stille med kaker og plakater for salget. Jeg meldte meg opp som frivillig for kake baking og plakat laging, og brukte de siste dagene mine i Kristiansand forrige uke på å lage alt dette.

Jeg hjalp til med å lage flere av plakatene som ble brukt, og lagde en Daim-iskake for kakesalget. Jeg lagde iskake da den kunne holde seg fin i frysen frem til salget, da jeg skulle lage kaken noen dager før selve salget. Dette var første gang jeg lagde en iskake, men heldigvis gikk bakingen helt fint. Moren min stod for leveringen av kaken til salget idag, og fortalte meg at kaken hadde holdt veldig fint i frysen, og kaken min hadde blitt helt spist opp under salget. 

Idag gikk det andre kakesalget av stabelen, og kaken min ble solgt under dette salget (Den hvite på første bilde). Dette kakesalget er unikt fra andre kakesalg, da det ikke var noe satt pris på noen av kakene. Prisen for ett kakestykke var så mye du selv måtte ønske å betale, om dette så er 50 eller 500 kr. De har brukt mye tid på å forklare til gjestene hva pengene går til, og oppfordret dem til å betale så mye som de ønsker, og har mulighet til. Nå etter å ha holdt begge kakesalgene for Moldova initiativet, har de endt opp med å tjene inn hele 45 000kr!!! Dette er ett enormt bra resultat, som garantert vil endre flere liv nede i Moldova om noen korte uker til!

Jeg er enda i Oslo etter Beauty campen som ble avholdt igår, og tenkte å bruke muligheten å ta nok en tur innom NUUG! Jeg jobbet først frivillig for NUUG tilbake i April, hvor jeg hjalp med installering av data programmet SkoleLinux på PCer som skal sendes til skolebarn i Ukraina. Du kan lese mere om min forrige tur til NUUG og hva de driver med i DETTE INNLEGGET

Denne gangen jobbet jeg mere med sletting av nyhentede PCer, og noe installering av programmet skoleLinux. Det å jobbe på NUUG er alltid like spennende, da dette er en av de få situasjonene jeg kan være litt PC smart. Jeg er lagt ifra ett PC geni, men med hjelp av NUUG sine fremgangs maler, kan selv jeg installere programmer og kode! Det å vite at disse PCene også vil gå til ett enormt godt formål, og endre ett barns liv i Ukraina, er derimot den største motivasjonen av dem alle. 

Igår deltok vi som sagt på årets Beauty Camp, og fikk endelig utdelt sashene våres! Jeg har virkelig gledet meg til å kunne begynne å bruke denne, og ha den med meg på aktiviteter jeg gjør relatert til konkurransen. Så da føltes det bare riktig å bruke sashen, og knipse mitt første bilde med dashen som frivillig på NUUG! Jeg skal samarbeide med NUUG litt fremover også, og jobbe mot å få PC donasjoner som de kan klargjøre og sende videre til Ukraina. Dette ser jeg veldig frem til, og en god sak jeg virkelig ønsker å støtte på alle måter jeg kan!

 

Om du eller noen du kjenner kunne vært interessert i å jobbe med meg, eller vil vite mere om meg, ikke nøl med å sende meg en melding! Du kan sende meg en mail på Misslillysoee@gmail.com, eller på mine SOSIALE MEDIER:) 

 Instagram og Tiktok: @Lillysoee

Facebook side med alle oppdateringer fra deltagelsen min: Facebook side

Emneord:
51 Hits
Påmelding for 2025

Påmelding for 2024 er avsluttet. Meld deg på 2025-sesongen av Miss Norway. Vi gleder oss til å se deg i konkurransen!

Det som skjer nå er fortløpende uttak. Gitt at bilder og informasjon er på plass, blir du invitert til obligatorisk introduksjonskurs på høsten og vinteren. Det er lurt å følge med på årets vinnere og nye deltagere, for å lære hva konkurransen går ut på. Vi gleder oss til å se din påmelding!

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Beste hilsener fra Miss Norway

Logg inn

Meld deg på