fbpx

Hva er den fremtidsrettede demografiske modellen om befolkningsvekst- statistikk

Fattigdom: Reduksjon av fattigdom er avgjørende for å stabilisere befolkningsveksten. Fattigdom fører ofte til høyere fødselsrate, da familier i ekstrem fattigdom ofte har flere barn for å bidra til inntektsgenerering og overlevelse. Ved å løfte folk ut av fattigdom gjennom bedre økonomiske muligheter, kan man redusere behovet for store familier. Ifølge Verdensbanken har andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom (under 1,90 dollar per dag) gått ned fra 36 prosent i 1990 til 8,6 prosent i 2018. Denne reduksjonen har vært ledsaget av en generell nedgang i fødselsraten. I 2023 lever omtrent 65 millioner mennesker under ekstrem fattigdom. Det virker som et urovekkende tall. Men om vi tar en titt på grafen over, kan vi se at tallene har sunket betraktelig fra 1990. På 1990 tallet var det i underkant av 2000 millioner mennesker som levde under den ekstreme fattigdoms grensen (1.90 dollar pr dag). Skolegang: Økt tilgang til utdanning, spesielt for jenter og kvinner, er avgjørende for å redusere befolkningsveksten. Når jenter får tilgang til utdanning, har de større muligheter til å utvikle seg, bli økonomisk uavhengige og ta informerte beslutninger om egen reproduktiv helse. Ifølge UNESCO gikk antall barn som ikke gikk på skole, ned fra 402 millioner i 2000 til 258 millioner i 2018. Denne økningen i skolegang har sammenfalt med lavere fødselsrater og en gradvis avmatning i befolkningsveksten. Antall barn: Reduksjon av antall barn per kvinne er også avgjørende for å stabilisere befolkningsveksten. Når kvinner får tilgang til helsetjenester, prevensjon og familieplanlegging, har de muligheten til å ta mer bevisste valg om størrelsen på familien sin. Statistikk: Ifølge FNs befolkningsprognoser har den gjennomsnittlige globale fødselsraten gått ned fra 3,2 barn per kvinne i 1990 til 2,5 barn per kvinne i 2019. Imidlertid er det regionale forskjeller, og enkelte områder, spesielt i Afrika sør for Sahara, opplever fortsatt høy fødselsrate. For å stabilisere befolkningsveksten mot 2100 er det viktig å fortsette innsatsen med å redusere fattigdom, fremme utdanning og styrke tilgangen til helsetjenester og familieplanlegging. En helhetlig tilnærming som tar hensyn til økonomisk utvikling, likestilling, utdanning og reproduktiv helse er nødvendig for å oppnå en bærekraftig fremtid. Selv om vi er godt på vei, har vi fortsatt en lang vei igjen å gå.Formålet med den fremtidsrettede demografiske modellen er å kunne holde jevnt antall mennesker på jorden,samtidig som at befolkningen lever lengre. Dette vil føre til en mer bærekraftig verden, hvor fattigdom og dødsrater, vil synke betraktelig, mens skolegang og økonomisk vekst gradvis vil øke.
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Hvordan nå målene for den fremtidsrettede demograf...
For en koselig dag!

Relatert

 

Kommentarer

Already Registered? Login Here
Ingen kommentarer
Påmelding for 2025

Påmelding for 2024 er avsluttet. Meld deg på 2025-sesongen av Miss Norway. Vi gleder oss til å se deg i konkurransen!

Det som skjer nå er fortløpende uttak. Gitt at bilder og informasjon er på plass, blir du invitert til obligatorisk introduksjonskurs på høsten og vinteren. Det er lurt å følge med på årets vinnere og nye deltagere, for å lære hva konkurransen går ut på. Vi gleder oss til å se din påmelding!

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Beste hilsener fra Miss Norway

Logg inn

Meld deg på